درشهرداری نکا چه خبراست؟!

یادداشت دوستدار_مهروان خبر/موسی خلیلی که پیش ازاین’ عهده دار معاونت عمرانی شهرداری نکا بود’ حدود۴ سال برکرسی شهردار نکا جلوس کرده است.

رسانه ها با ایده ها وادعاهای وی برای پیشبرد اهداف درمسیرتوسعه’  وعده هایش را قلم زدند. خلیلی درابتدای کار’ باشعارادامه وتکمیل پروژه های نیمه تمام ‘آغاز به کارکرد’ولی زمانی نگذشت و بلندپروازیهای او خودنمایی کرد.

ابتدا باعزل معاونین وانتخاب چهره های جدیدوکم تجربه’ تیم مدیریتی خود را چید.

شورای شهرکه ابتدا زمزمه هایی داشت شهرداربومی و یا لااقل چهره ایی باتجربه باایده هایی نو درمسیرتعالی نکا’ انتخاب کند به وی اعتمادکرد.

خلیلی پروژه جنگلی وگردشگری قرمرض را که میراث شهرداران گذشته بود’ وچندفازآن مانده بود’ به اتمام رساند وشد کارنامه نخست این جوان عباس آبادی میاندورود.

پس ازآن’ ازپارکی درمقیاس کوچک درکنارنکارود همزمان با پروژه بزرگ سدلاستیکی که میراث زمان مرتضی حسنی_شهرداراسبق نکابوده که بیش از۷۰ درصدکار تمام شده بود ولی عمرخدمت حسنی کفاف بهره برداری را نداد وقرعه به نام خلیلی افتاد.

روز افتتاح پارک ملت ‘ همجوارنکارود این سد هم نمادین افتتاح وبهره برداری شد و درحرکتی عجیب ازچند روز بعداز افتتاح’ کل تشکیلات جمع آوری شد.

این درحالیست که مردم شادمان از این رویدادمیمون’ گردهم آمده بودند. مدتها بعد پاسخ خلیلی به خبرنگاران درمورد این پدیده’ ساخت پل چمازی (شورا)بود.

بااجرای پروژه پل چمازی ‘ مساحتی بزرگ از پارک مادر که تنهاپارک برای بانوان شهرستان نکا که درزمان حسنی افتتاح شده بود’ راتخریب کرد بااین ادله که دستورشورای ترافیک بوده  وشهرداری مجری طرح است که این پاسخ شهردار به نوبه خود جالب وطنزگونه بود.

درخصوص اجرای پل شورا نیز از نظرفنی_ مهندسی باید بررسی شود که ظاهرا هزینه ساخت پل مرحله به مرحله تزریق شد ولی دراجرا خطاهای فاحشی صورت گرفت که هم وقفه در بهره برداری طرح شد وهم هزینه ایی گزاف واضافه بردوش شهرداری گذاشت’ سوال براذهان نقش میبندد:چگونه است پروژه ایی که بانظارت شهرداری و بازدیدوسرکشی ماهی چندمرحله خلیلی با کادرفنی وهمچنین باحضورمسئولان شهرستانی واستانی و نماینده مجلس وغیره اینگونه معیوب عمل کند ودراین اوضاع اقتصادی ناخوب خرج تراشی وهزینه های گزاف بردوش شهرداری گماشته شود.

این مساله ازسوی یکی از اعضای شورای شهر حساس شد و با پیگیری وگرفتن کارشناس فنی ‘دردست بررسی بود ومقرر شده بود رسانه ایی شود که درحرکتی عجیب’ دریک بازه زمانی’ درسکوت خبری کارساخت پل شورا بدون هرگونه شفافسازی ادامه پیداکرد’این درحالیست که حق مردم است بدانند مدیرانی که به انتخاب وکلایشان درشورا درراس امور قرارمیگیرند’ چکارمیکنند واگر قراربرتمرکز برپروژه های بزرگ درمسیرتوسعه است وبسیاری از خدمات عمرانی وکارهای فرهنگی وزیباسازی و فضای سبز و… قربانی ایده پردازی مجموعه شده است’ ارزش صبوری دارد ؟! یا خلیلی نکارافرصتی برای آزمون خطایش کرده تا پلی برای پرش برمسندی دیگردرسطح استان وکشور کند؟!

مردم میخواهندشفاف بدانند برای طرح های درحال اجرا چقدرهزینه شده و اشتباهات رخ داده چه سهوا چه عمدا’ شفافسازی شود.

اینکه تک تک اعضاء شورایکدست هستندواختلافی و تنشی وجود نداشته باشد’ دلیل بر کرداردرست نیست.

اتفاقا شورا جایگاه نظارتی دارد وباید ازشهردارپاسخ بخواهد (استیضاح کند)اگر قانع نشدند تصمیماتی جدی گرفته شودجلوی ضرر را هروقت بگیرند نیکوست.

اینکه ابهاماتی بزرگ درمباحث مالی میدان امام رضا وجوددارد که شهردار درروزافتتاح برای هزینه کل پروژه رقمی را اعلام کرد که با اعتراض و مطالبه گری مردم درشفافسازی هزینه کرد’ بابایی _فرماندار وقت وخلیلی_ شهردار اینگونه پاسخ دادند( که قسمت اعظم میدان آزادسازی بوده و شهرداری هزینه زیادی بابت ساخت این پروژه نداشته) این درحالیست که زمزمه ها وجود دارد ازبدنه شهرداری که مجری طرح شهرداری بوده و نیروهای خدماتی وفضای سبز شهرداری ‘ کارگران اجرای پروژه بودند’ ولی بابت این پروژه رقم قابل توجهی فاکتورکشیده شد این موارد را مراجع ذیربط باید رسیدگی کنند .

نگارنده به اعضای شورای شهر که وکیل مردم هستند ومدیران ارشد شهرستان متذکرمیشود: مدیری که پروژه هایی اینچونینی را یکی پس از دیگری کلنگ زنی میکند و درنشستهای خبری عاقبت آنهارا حواله میدهد به مدیران پس ازخود’ ( اگربودم خودم ‘ اگرنبودم :آیندگان بهره برداری کنند) عملا شهر رادرگیر پروژه های مدت دار بلاتکلیف می کند..’

مساله مهم دیگر ‘ نامه نگاری و تذکرمکتوب سازمان بازرسی کشور واستان درخصوص درجذب نیروی انسانی باتوجه به مازاد نیرو که آژیر قرمز به صدادرآمد وشهرداری ۳ ماه اخیر درپرداخت حقوق و عیدی و… نیزدچارچالش شده بود ‘ متاسفانه درطی ۴ سال صدارت خلیلی نیز شاهد جذب چند ده نفر نیروی جدید سفارشی از ارگانها’ مدیران ارشد و قدرتهای مافیایی درون سازمانی و فرزندان پرسنل شهرداری که خودشان بیش از۱۰ سال دیگربازنشسته میشوند واعضاء شورا بوده همه این موارد خودرامحق دانسته وتاکیددارند که ماخدمت کردیم حقمان است فرزندمان جذب شودماعضوشوراهستیم بچه های مامتخصص وفرزند شهرهستند و نماینده مجلس و نهادها و… سوال ماازشهردار نکا این است اگر شهرداری درادوارگذشته بدون حساب وکتاب بدون فیلتر بدون تخصص و توانمندی باروابط آنقدرجذب کردند که آژیرخطر به صدادرآمد باوجودمازاد نیرو برای جذب جدید ‘ چه توجیهی دارید’ این راشفاف بفرمایند اگر پاسخ سوالات بالا و این سوال را ندارند ‘ اعضاء شوراباید فکری نو دراندازند.

آیامردم درانتخابات شورا شرکت میکنند که فرزندان واقوام ودوستان شورای شهرشاغل شوند یا باانتخاب وکلای خوددرشوای شهر ناظرانی برعملکرد شهردار گماشتند؟!

نکته ایی دیگر آنکه برخی مدیران ارشد’ پروژه های شهرستان را برگردن شهرداری میاندازند’ این درحالیست که مجموعه نیروی انسانی’ ماشین آلات ‘ زمان و… جزوبیت المال است’  باید درامورات خودش صرف شود والا درآن اشکال شرعی است وشوراباید درمقابل این درخواستها مقاومت کند والا به رای مردم خیانت کرده است

نکته مهم دیگرآنکه شهردار خوش اشتهای نکا’ قراراست به زودی طی چندروزآینده’ درافتتاح یکی ازپروژه های شهر’ از کلنگ زنی پروژه های جدیدخبردهد این درحالیست که نکا دربسیاری از حداقل های خدمات شهری محروم است وطی این چندسال ‘ رهاشده است و تنهاپاسخ این مدیر پرسروصدا ( ما هرچندماه ‘ یک پروژه کلنگ زنی میکنیم ) میباشد. گفتنیست: باقول یکی ازاعضای شورای شهر به زودی درهمین رسانه اخبار ومستنداتی از روند کار وایرادات شهرداری نکا نشرداده میشود به حتم صدای شمای شهروند دراین رسانه نشرداره خواهدشد

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://mehravankhabar.ir/?p=9917

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها
Please assign elementor template to display content
Please assign elementor template to display content

پربحث ترین ها

تصویر روز:

پیشنهادی: