امروز: چهارشنبه 27 تیر 1397 برابر با 18 جولای 2018

بهداشت و سلامت

دوشنبه, 31 فروردين 1394

هفته سلامت در شهرستان نکا با برگزاری مراسم نمادین زنگسلامت در دبیرستان متوسطه اول دخترانه شاهد ، با حضور رحیم قاسمی طوسی فرماندارنکا آغاز شد. 

فرماندارنکادرمراسم عنوان کرد: این شعار که ایمنی غذا ازمزرعه تا سفره را حفظ کنیم، شعار بسیار خوبیاست.  ما باید به دنبال سلامت جامعه باشیم. چه سلامت جسمی و چه سلامت روحی.

فرماندارنکا ضمن تقدیر وتشکرازعملکرد شبکه بهداشت ودرمان، وهلال احمر، گفت: همه ما باید تلاش کنیم تا سلامت شهروندانمان بهبودیابد.

صفحه14 از14

آخرین اخبار

آخرین اخبارانتخابات

حالت های رنگی