در برنامه تحویل سال یکی از شبکه های سیما و در لحظه ای پربیننده مجری برنامه از بازیگر نقش اول سریال سراسر توهین آمیز “پایتخت” دعوت کرد تا در کنار او حاضر شود.

بعد از حضور بازیگر نقش”نقی معمولی” ، مهمان دیگری هم به جمع این دو نفر اضافه شد.